Icare

LogosPartners7Icare wil ondersteuning bieden voor u als klant en uw mantelzorger (s). Door het hebben van een mantelzorgbeleid draagt dit bij aan het scheppen van die voorwaarden waardoor de mantelzorg en de professionele zorg elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Mantelzorger
Als u als mantelzorger zorgt voor uw partner, vader, moeder, familielid, vriend of kennis, kent u diens wensen en gewoontes als beste. U bent daardoor, voor Icare, een onmisbare partner in de zorg, want door uw inbreng zal uw familielid of naaste zich het meest prettig voelen. Hierdoor kan degene die professionele zorg ontvangt zo veel mogelijk zijn eigen autonomie en zelfredzaamheid behouden.

In gesprek met klant en mantelzorger (s)
Onze medewerkers zullen samen met u en uw mantelzorger(s) in kaart brengen welke professionele zorg nodig is, maar ook afstemmen waar u als mantelzorger behoefte aan heeft om uw inzet te kunnen blijven doen.

Advies en informatie
Medewerkers Icare kunnen advies en informatie geven over:
• het ziektebeeld zoals bijv. dementie;
• informatie over zorg en de belasting hiervan;
• informatie over de praktische aspecten van de verzorging zoals tiltechnieken;
• informatie uit het zorg(leef)plan;
•  adequate doorverwijzing.

Praktische ondersteuning
We kunnen u en uw mantelzorger(s) praktische ondersteuning bieden bijv. op het gebied van:
• goede en snelle bereikbaarheid van professionele zorg;
• aanpassen hulp bij tijdelijke afwezigheid mantelzorg;
• regelmatig overleg en bijstellen indien nodig van inzet professionele zorg;
• overleg mogelijk inzet vrijwilligers;
• ondersteunen bij het regelen van andere vormen van ondersteuning zoals maaltijdvoorziening;
• beschikbaarheid van professionele of vrijwillige hulp op afroep.

Tevens is het mogelijk om gebruik te maken van respijtzorg.
Dit is zorg waarbij sprake is van een tijdelijke en volledige overname van de zorg van de mantelzorg met als doel om uw als mantelzorger (s) een adempauze te geven. In nauw overleg  wordt bekeken hoe de respijtzorg ingevuld moet worden. Bijv. door zorg op afroep ‘s nachts, maar alles is mogelijk.


Contactpersoon: Mariska Nijmeijer
E-mail: thuisbegeleidingzmwdrenthe@icare.nl
Telefoonnummer: 0522 – 27 96 27
Website: www.icare.nl


 

class="menu-item last-menu-itemve-menu" class="">
  • Over ons
  • Contact
  • Agenda
  • Nieuws
  • Partners