Logeerkring Drenthe

LogosPartners12132Logeerkring Drenthe biedt logeeropvang bij vrijwillige gastgezinnen in de provincie Drenthe.
Als je iedere dag de zorg hebt voor iemand met een handicap of beperking, is het fijn als je af en toe de zorg uit handen kunt geven. Om eens andere dingen te doen of extra aandacht aan andere gezinsleden te besteden. Dit kan een dag(deel), een weekend of een aantal dagen achtereen zijn.
De Logeerkring Drenthe bemiddelt tussen de vraag van ouders/verzorgers en het aanbod van gastgezinnen.

Logeerkring Drenthe is er voor iedereen, woonachtig in de provincie Drenthe, die extra zorg en aandacht nodig heeft. Dit kunnen mensen zijn met een lichamelijke of verstandelijke beperking of chronische ziekte, moeilijk lerende kinderen, maar ook kinderen of volwassenen met ADHD, PDD-NOS of een andere, aan autisme verwante, stoornis.

Kijk voor meer informatie op de website of vraag de gratis Logeerkrant aan.
Logeerkring Drenthe is onderdeel van MEE Drenthe.


contactpersoon: Marga Hut en Rolinka Ovinge
e-mail: logeerkring@meedrenthe.nl
telefoonnummer: 0592 -303999
website: www.logeerkring.nl


 

 

class="menu-item last-menu-itemve-menu" class="">
  • Over ons
  • Contact
  • Agenda
  • Nieuws
  • Partners