Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe (VTZD)

vtzd_logoDe VTZD wil ‘er zijn’ als de zorg voor een naaste in de laatste levensfase te zwaar wordt. Gelukkig kan een mens vandaag de dag steeds meer zelf vorm geven aan zijn of haar laatste levensfase. Veel vaker dan vroeger is het mogelijk om terminaal zieken ook buiten het ziekenhuis alle medische zorg te geven die nodig is. Huisartsen en beroepskrachten van thuiszorgorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol. Steeds meer mensen kiezen er dan ook voor om de laatste fase van hun leven thuis of in een andere vertrouwde omgeving door te brengen. Hier kunnen naaste betrokkenen –partner, kinderen, andere familieleden, vrienden buren, zogenaamde mantelzorgers- een deel van de zorg op zich nemen. Soms staan er veel mantelzorgers om iemand heen, zodat de zorg –ook in deze laatste levensfase- goed gedeeld kan worden. Soms zijn er bijna geen mantelzorgers. Soms dreigen de mantelzorgers door de zwaarte of duur van de zorgperiode overbelast te raken. Kortom… als de zorg voor een naaste in de laatste levensfase te veel, te zwaar wordt… dan kan er een beroep gedaan worden op de Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe.

Aarzel niet en kijk op onze website vtzd.nl of bel direct:

  • voor de thuissituatie ZW-Drenthe: 06 5331 6283
  • voor Hospice Eesinge in Meppel   : 0522 475 101

 

class="menu-item last-menu-itemve-menu" class="">
  • Over ons
  • Contact
  • Agenda
  • Nieuws
  • Partners