Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg en hulp die je biedt aan een naaste met een chronische ziekte of beperking. Bij dit langdurig en intensief zorgen voor een ander, komt heel wat kijken. Het kan u veel voldoening geven. Maar ook vragen oproepen of zorgen en twijfels met zich meebrengen.

Mantelzorger versus vrijwilliger
Een mantelzorger ben je als iemand in je omgeving waar al een emotionele band mee is, zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als je met het vrijwilligerswerk start, is er (nog) geen emotionele band. Daarnaast zorg je gedurende een afgebakende tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per week) en kun je de zorg op eigen initiatief beëindigen. Vrijwilligers werken vaak in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen. Twijfelt u of u mantelzorger of vrijwilliger bent? Neem dan contact op met het Mantelzorgplatform Meppel.

Aankomende evenementen

 

Designed by katemangostar / Freepik

class="menu-item last-menu-itemve-menu" class="">
  • Over ons
  • Contact
  • Agenda
  • Nieuws
  • Partners