Over ons

U zorgt voor iemand die extra zorg nodig heeft, bijvoorbeeld voor een langdurig zieke partner, ouder of voor een kind met een beperking. Degene voor wie u zorgt heeft uw ondersteuning hard nodig. U vindt het vanzelfsprekend dat u deze zorg verleent en het kan ook niet anders, kortom: u bent mantelzorger.

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie zij zorgen. Om de zorg vol te kunnen houden is het belangrijk dat mantelzorgers goede ondersteuning kunnen krijgen. Dit kan informatie zijn over  bijvoorbeeld regelingen, vervangende zorg, inzet van een vrijwilliger of activiteiten. Ook kan er in de zorgsituatie behoefte zijn aan professionele ondersteuning.

Alle informatie op 1 plek
Om deze ondersteuning makkelijk te kunnen vinden, is in Meppel het Mantelzorgplatform opgericht. Met dit platform zorgen wij ervoor dat informatie en nieuws over mantelzorg  op een centrale plek te vinden is.

Aan het Mantelzorgplatform zijn partners verbonden die op allerlei terreinen mantelzorgers kunnen ondersteunen. Regelmatig komen de platformpartners bij elkaar om van elkaar te leren en nieuwe ondersteuningsvormen en voorzieningen op het gebied van onder meer respijtzorg te ontwikkelen. De  activiteiten, bijeenkomsten en trainingen van deze partners die interessant zijn voor mantelzorgers worden gepubliceerd op de website.

 

class="menu-item last-menu-itemve-menu" class="">
  • Over ons
  • Contact
  • Agenda
  • Nieuws
  • Partners