Themabijeenkomst Mantelzorg gemeente Meppel


vrijdag 11 november 2016 om 16:17

Themabijeenkomst mantelzorg

Hierbij wordt u en uw instelling uitgenodigd door de raadscommissie sociaal domein voor de themabijeenkomst mantelzorg op donderdag 24 november vanaf 19:30 uur in het Stadhuis. 

Raadsonderzoek mantelzorg 2016

Zoals u wellicht weet heeft de gemeenteraad in de maand oktober een onderzoek gedaan onder de mantelzorgers in Meppel. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een notitie en hierover willen de commissieleden van gedachten wisselen met de mantelzorgers*, uw instellingen en de gemeentelijke organisatie (wethouder en medewerkers). De “agenda” voor deze bijeenkomst en de notitie treft u aan op de gemeentelijke website. Deze kunt u ook benaderen via onderstaande link:
http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=meppel&agendaid=d4de03bc-8d76-4ba9-8a53-78ccba61cfcf&FoundIDs=&year=2016

* Vanuit de gemeente benaderen we de mantelzorgers via berichtgeving op de gemeentelijke website en in de Nieuwe Meppeler. Om deze groep te bereiken vragen we ook uw medewerking om de bij u bekende mantelzorgers hierover te informeren. Alvast bedankt hiervoor!

Informatieplein vooraf aan themabijeenkomst

De avondbijeenkomst start met het zogenaamd informatieplein (tussen 19:30 en 20:00 uur). Hier is ook ruimte gereserveerd voor uw instelling om belangstellenden en raadsleden te informeren over de werkzaamheden van uw instelling met betrekking tot mantelzorg.

Indien u hiervan gebruik wil maken ontvangen we graag een aanmeldingsmail met uw instellingsgegevens via griffie@meppel.nl

Op het plein komen statafels te staan met daarop een door ons te verzorgen naambord met de naam van uw instelling. Op uw tafel kunt u eventueel folders, etc. neerleggen en de bezoekers informeren over uw specifieke aanpak/werkzaamheden m.b.t. mantelzorg.

Vragen/onduidelijkheden

Bij vragen en/of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeente via 140522 of via griffie@meppel.nl

 

class="menu-item last-menu-itemve-menu" class="">
  • Over ons
  • Contact
  • Agenda
  • Nieuws
  • Partners